Expert van 500 kg tot meer dan 500 ton

Maatwerk voor alle aanhangers

Bestel direct uit eigen fabriek

Gecertificeerde aanhangers

Wie is aansprakelijk op het bedrijfsterrein?

13 februari 2020

Veel bedrijven bezitten een terrein, dat ingezet wordt voor het laden en lossen en voor het parkeren van medewerkers/bezoekers. Deze terreinen zijn vaak niet afgesloten door een hek of slagboom. Rond de juridische status van dergelijke terreinen bestaan onduidelijkheden. Wie is verantwoordelijk en/of aansprakelijk ingeval van letsel, van schade, de inzet van ondeugdelijk materiaal, ondeskundige medewerkers e.d.

Juridische status van een bedrijfsterrein

Een openbare weg is een weg of terrein dat publiek toegankelijk is. Dus een bedrijfsterrein dat niet is afgesloten met een hekwerk met poort of slagboom heeft dus de juridische status van openbare weg. Het plaatsen van borden “Verboden Toegang” , het veranderen van bestrating e.d. brengt hierin geen verandering. Iedereen kan het terrein oprijden, dus -juridisch gezien- is het een openbare weg. Om de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden in kaart te brengen is het nuttig een onderscheid te maken tussen de wegenverkeersregelgeving en de arboregelgeving.

Wegenverkeersregelgeving

Omdat het een openbare-weg-situatie betreft is de complete verkeerwetgeving van toepassing. Het is heel lastig om eigen verkeersregels, die afwijken van de bestaande verkeerwetgeving, van toepassing te verklaren. Er is wel ruimte om een maximale snelheid tot 25 km/h vast te stellen, rijrichtingen e.d.

T-rijbewijs

Een heel specifiek uitvloeisel van de openbare-weg-situatie is het voorschrift, dat een heftruck, op de openbare weg aangemerkt wordt als een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS). Is de heftruck breder dan 1.3 meter inclusief  het voorzetstuk, dubbel lucht en andere modificaties, dan moet de chauffeurs in het bezit moet zijn van een B-rijbewijs (mits deze is afgegeven voor 1-7-2015) of een T-Rijbewijs. 

Uitrusting trekkend voertuig voor toelating openbare weg

Zoals vermeld op de openbare weg wordt de heftruck of elektro trekker aangemerkt als een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) .Dit betekent dat een heftruck op de openbare weg met een aantal extra veiligheidsvoorzieningen moet zijn uitgerust. Voor het rijden op de openbare weg moet de heftruck/trekker en aanhanger voorzien zijn van:

 • Twee lampen aan voorzijde
 • Richtingaanwijzers
 • Waarschuwingsknipperlichten
 • Aan achterzijde 2 achterlichten, 2 remlichten en 2 rood retroreflectoren
 • Rood reflecterende driehoek met afgeknotte hoeken
 • Vorkbeveiliging
 • Bij een open cabine 1 linkerbuitenspiegel, bij een gesloten cabine een linker- en een rechterbuitenspiegel.
 • Extra voorzieningen, zoals b.v. de blue spot (blauw licht) zijn op de openbare weg niet toegelaten.

Maximum snelheid op de openbare weg

Max. snelheid van een heftruck op de openbare weg is 25 km/h

Verkeersplan

In een verkeersplan -specifiek ontworpen voor het bedrijfsterrein- kunnen voor alle risico’s gepaste maatregelen getroffen worden. Dit verkeersplan dient beschikbaar gesteld te worden aan alle leveranciers, die gebruik maken van dit bedrijfsterrein. Ook kunnen de belangrijkste maatregelen, zoals max. snelheid, rijrichting e.d. via borden gecommuniceerd worden met de bezoekers.

Verkeersborden

Door bij de ingangen van het bedrijfsterrein een bord te plaatsen “Verboden toegang voor onbevoegde” kunnen -op basis van art. 461 van het wetboek van strafrecht, onbevoegden  verwijderd worden. Als eigenaar kunt u verkeersborden plaatsen op uw bedrijfsterrein. Deze borden afstemmen op de gangbare borden, zodat verwarring voorkomen wordt. Aanbevolen wordt om hierbij een bord te plaatsen, dat aangeeft dat de algemene regels van de wegenverkeersregelgeving van toepassing zijn op uw bedrijfsterrein.

Gevaarlijke situaties

Als er op het bedrijfsterrein gevaarlijke situaties (b.v. een gat in het wegdek, of een onoverzichtelijke situatie rond het laden en lossen) is de eigenaar van het bedrijventerrein (als wegbeheerder) risicoaansprakelijk voor ongevallen. Ook gladheidsbestrijding is een verantwoordelijkheid van de terreineigenaar.

Vorkbeveiliging

Bij het rijden zonder last zijn de vorkpunten een bijzonder risico. Ingeval van een aanrijding kan er ernstige schade ontstaan. Als er langere afstand afgelegd worden of als er op de openbare weg gereden wordt, moeten de vorken afgeschermd worden. Dit kan gebeuren met behulp van opsteekhoezen. Beter is een afschermbeugel die beide vorkpunten gelijktijdig afschermt.

Arbo wetgeving

Voor het werken met de heftruck op het bedrijfsterrein blijft de arboregelgeving ongewijzigd van kracht. Dat geldt voor de technische uitrusting van de heftruck en voor de jaarlijkse keuring. Hierbij maakt het geen verschil of de heftruck meegenomen is in de vrachtwagen of beschikbaar is gesteld door het ontvangende bedrijf. De deskundigheidseisen te stellen aan de persoon die de heftruck bestuurt zijn conform art 7.17 lid 1 van het arbobesluit.

Aansprakelijkheid

Arboverantwoordelijkheden en -aansprakelijkheden liggen bij de werkgever in kwestie. Als de vrachtwagenchauffeur zijn vrachtwagen laadt/lost met een onveilige heftruck dan is de werkgever van deze vrachtwagenchauffeur verantwoordelijk/aansprakelijk.

Deskundigheid

Wat betreft de de deskundigheid van de heftruckchauffeur is het bezit van een T-bewijs meestal niet voldoende. In de arbowetgeving wordt gesproken over specifieke deskundigheid. De werkgever moet zeker stellen dat deze deskundigheden in voldoende mate aanwezig zijn. Hij moet dus nagaan of het T-rijbewijs alle vaardigheden omvat, nodig voor het veilig werken met de heftruck in de bewuste situatie.

Fysieke scheiding

Het naast elkaar laten uitvoeren van laad/losactiviteiten en het parkeren door bezoekers levert speciale risico’s op. Het fysiek scheiden van beide activiteiten heeft dan ook de voorkeur, bijvoorbeeld door een aanrijbeveiliging. Voor meer informatie zie, http://www.logistiek-vc.nl/aanrijdbeveiligingen-gebouwbescherming/id515-wandbeveiliging.html 
Is dit niet haalbaar, dan dienen de chauffeurs aanvullend getraind te worden. Ook het laten rijden van de heftruckchauffeurs met een speciaal hesje verhoogt de attentie van bezoekers.

Aanbevelingen

Om de risico’s rond het werken op het bedrijfsterrein te minimaliseren kunt u uw veiligheidsplan  via de volgende aandachtspunten nalopen:

 1. Is de juridische status van uw bedrijfsterrein vastgesteld.
 2. Zijn de laad/los-activiteiten op een heldere wijze gescheiden van de parkeerafdelingen
 3. Is er een inventarisatie gemaakt van de risico’s op het bedrijfsterrein
 4. Wat is de juridische status van de heftrucks die ingezet worden op uw bedrijfsterrein
 5. In geval uw heftrucks aangemerkt moeten worden als Motorvoertuigen Met Beperkte Snelheid;
  • Zijn deze heftrucks technisch aangepast
  • Beschikt de heftruckchauffeur over een T-Rijbewijs
  • Dragen uw heftruckchauffeurs een veiligheidshesje
 6. Is er een besluit genomen over de max. snelheden, de verplichte rijrichting en de afscherming van vorken.
 7. Is vastgesteld welke borden er geplaatst worden
 8. Is de rol van de vrachtwagenchauffeur m.b.t het laden en lossen van de vrachtwagen vastgelegd. Is dit gecommuniceerd met uw leveranciers
 9. Is het bedrijfsterrein meegenomen in het verkeersplan.
 10. Is er een inventarisatie gemaakt van de noodzakelijke verkeersborden. 
Terug naar actueel
Chat openen
1
Hulp nodig?
Persoonlijk advies nodig?

Stuur een appje en wij nemen direct contact met u op.

Team Industriële Aanhangers