Expert van 500 kg tot meer dan 500 ton

Maatwerk voor alle aanhangers

Bestel direct uit eigen fabriek

Gecertificeerde aanhangers

Laat uw industriële aanhanger keuren door experts

Industriële aanhangers zijn waardevolle logistieke hulpmiddelen en dienen periodiek gekeurd te worden door een daartoe bevoegde keurmeester. Hier vindt u daar de wettelijke onderbouwing voor. Voor interne transportmiddelen geldt een keuringsinterval van maximaal 1 jaar. Ook moeten deze gekeurd worden na reparatie van een schade nadat deze na langdurige stilstand weer in gebruik worden genomen. Dit is vergelijkbaar met andere arbeidsmiddelen.

Werkzaamheden keurings- en inspectiebeurt

De technische staat van de aanhanger wordt in een veilige situatie geïnspecteerd, vastgelegd en gedocumenteerd. De uitkomsten van de inspectie worden met u besproken. Tijdens de keurings- en inspectiebeurt kunnen schades en defecten worden geconstateerd. Deze moeten gerepareerd worden, zodat uw aanhanger kan worden goedgekeurd.  Samen stemmen wij af welke actie moet worden ondernomen om de aanhanger weer goedkeuring te verlenen.

  • Schades: Indien onverhoopt schade of een defect wordt geconstateerd, zal dit op het keuringsrapport worden vermeld met een omschrijving van de schade of het defect, waar mogelijk ondersteund door een foto van de situatie en een reële indicatie of opgave van de reparatiekosten.
  • Smering en onderhoud: Kleinschalig onderhoud in de vorm van smeren en afstellen van draaiende delen is een vast onderdeel van een keurings- en inspectiebeurt.

Het keuren en onderhoud van uw aanhanger is maatwerk

Het keuren en onderhoud van uw aanhanger is maatwerk. Daarom maken wij graag een afspraak met u om uw wensen te inventariseren. Dan noteren wij ook de benodigde technische gegevens en voorzien wij u van een reële kostenindicatie. Keuring en onderhoud wordt door IndustriëleAanhangers.nl altijd uitgevoerd op basis van (na-)calculatie. De te keuren aanhanger dient op aanwijzing van de keurmeester beschikbaar gesteld te worden voor de uit te voeren werkzaamheden. Bij keuren en onderhoud van meerdere aanhangers per organisatie dienen de werkzaamheden zonder oponthoud en interventies te kunnen worden uitgevoerd. Wachturen en vertraging in de werkzaamheden zullen volgens standaardtarief per uur worden berekend en gefactureerd.

IndustriëleAanhangers.nl is u graag van dienst waar het gaat om het keuren en onderhoud van uw bestaande aanhangers. Voor wat betreft het jaarlijks keuren wordt u voorgesteld om telkens 1 maand voor het verstrijken van de gecertificeerde periode in onderling overleg een datum vast te stellen voor het keuren van de aanhangers. Een overeenkomst voor keuring en onderhoud, uitgevoerd door IndustriëleAanhangers.nl, zal stilzwijgend worden verlengd tot het moment van het schriftelijk opzeggen van de overeenkomst. Deze opzegging dient minimaal 3 maanden voor het verstrijken van de gecertificeerde periode te worden gericht aan IndustriëleAanhangers.nl. Op onze onderhoud- en servicetarieven passen wij de jaarlijkse indexering toe, uitgegeven door het CBS i.s.m. het Min. Van Economische Zaken.

Onafhankelijk oordeel

Omdat keuring eerlijk objectief dient te worden uitgevoerd, heeft de IA-groep het keuren ondergebracht bij het “Keuringsinstituut Transportmiddelen” De keurmeesters van het instituut hebben na gebleken geschiktheid, vakkundigheid en ervaring, de benoeming tot keurmeester verkregen. IA, verzorgt de administratie rondom de keuring en de rapportage wordt door het Keuringsinstituut uitgevoerd.

Download deze tekst

Download een pdf bestand van deze tekst.

Wees op tijd met keuren!

Wij kunnen voor u een op maat gesneden aanbieding te maken. De te keuren aanhanger dient op aanwijzing van de keurmeester beschikbaar gesteld te worden voor de uit te voeren werkzaamheden. Bij keuren en onderhoud van meerdere aanhangers per organisatie dienen de werkzaamheden zonder oponthoud en interventies te kunnen worden uitgevoerd.

Vraag direct een keuring aan
Chat openen
1
Hulp nodig?
Persoonlijk advies nodig?

Stuur een appje en wij nemen direct contact met u op.

Team Industriële Aanhangers